วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ลวดตัดโฟมคืออะไร what-heat-wire-for-cutting-foam

ลวดตัดโฟมคืิอ ? heat wire for cutting foam ลวดที่มีความต้านทานในตัว ลวดฮีตเตอร์ ลวดนิโครม เมื่อเราจ่ายไฟฟ้าเข้าแล้ว ทำให้เกิดความร้อนทีเส้นลวด ร้อนแดง นำความร้อนไปใช้ในงานต่างๆได้ มีหลายขนาด ตามความเหมาะสมราคาลวดฮีตเตอร์,ขดลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,ปากกาตัดโฟม

ขดลวดความร้อน คือการนำลวดความร้อนนำมาทำเป็นขดสปริง เพื่อนำไปใช้ในงาน เตาอบไฟฟ้าหรือใส้ฮีตเตอร์ โดยทั่วไปกำหนดจาก ความโตของคอยล์สปริง(OD) ขนาดของเส้นลวดหน่วยเป็นมิลลิเมตร ความยาวของขดลวด ค่าความต้านทานไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อการนำไปใช้งานที่เหมาะสม เพราะลวดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน,heat wire for cutting foam

ลวดฮีตเตอร์แบน คือเป็นลวดฮีตเตอร์ที่ลักษณะแบนราบ ที่กำหนดโดยความหนาและและหน้ากว้างของลวด มีทั้งแบบลวดเหล็กและลวดนิเกิล กำหนดโดยลักษณะการใช้งาน เช่น กว้างxหนา ,2x0.2, 4x0.2, 6x0.15, 8x0.2, 10x0.2 เป็นต้น ส่วนมากใช้ในงานการซีลหรือตัดถุงขนาดต่างๆ,ขายลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา

ลวดฮีตเตอร์กลม คืิอลวดความร้อนที่มีลักษณะกลมลวดลักษณะนี้มีการใช้งานทั่วๆไป มีทั้งประเถทลวดเหล็กและลวดนิเกิล เหมือนลวดแบบแบน กำหนดโดย อุณหภูมิการใช้งาน ขนาดของลวดความร้อน หรือลักษณะการใช้งาน อาจมีหลายขนาดเช่น ลวดขนาดเล็ก0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9 มิลลิเมตรและลวดขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 มิลลิเมตร จนกระทั่งถึง 10 มิลลิเมตรเป็นต้น,ขายลวดตัดโฟม,diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา


ลวดตัดโฟมคืิอ

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลวดตัดโฟม,ขายลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,ปากกาตัดโฟม,ขายเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมคือ,diyเครื่องตัดโฟม,heat wire for cutting foam,ลวดตัดโฟมราคา

ลวดตัดโฟมคืิอ ? heat wire for cutting foam ลวดที่มีความต้านทานในตัว ลวดฮีตเตอร์ ลวดนิโครม เมื่อเราจ่ายไฟฟ้าเข้าแล้ว ทำให้เกิดความร้อนทีเส้นลวด ร้อนแดง นำความร้อนไปใช้ในงานต่างๆได้ มีหลายขนาด ตามความเหมาะสมราคาลวดฮีตเตอร์,ขดลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,ปากกาตัดโฟม

ขดลวดความร้อน  คือการนำลวดความร้อนนำมาทำเป็นขดสปริง เพื่อนำไปใช้ในงาน เตาอบไฟฟ้าหรือใส้ฮีตเตอร์ โดยทั่วไปกำหนดจาก ความโตของคอยล์สปริง(OD) ขนาดของเส้นลวดหน่วยเป็นมิลลิเมตร ความยาวของขดลวด ค่าความต้านทานไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อการนำไปใช้งานที่เหมาะสม เพราะลวดแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน,heat wire for cutting foam

ลวดฮีตเตอร์แบน  คือเป็นลวดฮีตเตอร์ที่ลักษณะแบนราบ ที่กำหนดโดยความหนาและและหน้ากว้างของลวด มีทั้งแบบลวดเหล็กและลวดนิเกิล กำหนดโดยลักษณะการใช้งาน เช่น กว้างxหนา ,2x0.2, 4x0.2, 6x0.15, 8x0.2, 10x0.2 เป็นต้น ส่วนมากใช้ในงานการซีลหรือตัดถุงขนาดต่างๆ,ขายลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา

ลวดฮีตเตอร์กลม  คืิอลวดความร้อนที่มีลักษณะกลมลวดลักษณะนี้มีการใช้งานทั่วๆไป มีทั้งประเถทลวดเหล็กและลวดนิเกิล เหมือนลวดแบบแบน กำหนดโดย อุณหภูมิการใช้งาน ขนาดของลวดความร้อน หรือลักษณะการใช้งาน อาจมีหลายขนาดเช่น ลวดขนาดเล็ก0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9 มิลลิเมตรและลวดขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 มิลลิเมตร จนกระทั่งถึง 10 มิลลิเมตรเป็นต้น,ขายลวดตัดโฟม,diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา

ลวดตัดโฟมคือ ลวดตัดโฟมคือ1> ลวดตัดโฟม ลวดร้อน ลวดฮีตเตอร์ ลวดนิโครมแบ่งออกตามเกรดอุณหภูมิใช้งาน อุณหภูมิใช้งาน ไม่เกิน 1100 องศาเซลเซียล,heat wire for cutting foam,ขดลวดตัดโฟม,diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา

ลวดตัดโฟม ขนาด0.2ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.3ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.35ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.4ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.45ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.5ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.55ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.6ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.65ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.7ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.75ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.8ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท
ลวดตัดโฟม ขนาด0.9ม.ม.ราคาเมตรละ65บาท

*** ถ้าลูกค้าต้องการซื้อ ลวดตัดโฟม ลวดความร้อน ลวดนิโครมจำนวนมาก หรือเป็นกิโลโปรดติดต่อฝ่ายขาย ** ขายเครื่องตัดโฟม ปากกาตัดโฟม ,ขายลวดตัดโฟม,heat wire for cutting foam,ขายลวดตัดโฟม,diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา

2> ลวดตัดโฟม ลวดร้อน ลวดนิโครม แบ่งออกตามเกรดอุณหภูมิใช้งาน อุณหภูมิใช้งาน ไม่เกิน 1400 องศาเซลเซียล

ลวดนิโครมขนาด1ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท
ลวดนิโครมขนาด1.2ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท
ลวดนิโครมขนาด1.5ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท
ลวดนิโครมขนาด2ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท
ลวดนิโครมขนาด2.5ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท
ลวดนิโครมขนาด3ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท
ลวดนิโครมขนาด3.5ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท
ลวดนิโครมขนาด4ม.ม.ราคาเมตรละ100บาท

*** ถ้าลูกค้าต้องการซื้อ ลวดตัดโฟม ลวดความร้อน ลวดนิโครมจำนวนมาก หรือเป็นกิโลโปรดติดต่อฝ่ายขาย ** ขายเครื่องตัดโฟม ปากกาตัดโฟม ,ขายลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,heat wire


3> ลวดตัดโฟม ลวดร้อน ลวดนิเกิล ส่วนประกอบของลวดชนิดนี้ประกอบด้วย นิเกิล 80% และโครเมี่ยม 20%
NiCr 80/20 มีคุณสมบัติ เหนียว เหมาะกับงานที่มีไอสารเคมี ไม่เสียรูปง่าย ไม่มีสนามแม่เหล็ก สามารถทนอุณหภูมิได้ 1100 องศา C ลวดนิโครม,heat wire,ขดลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา

ลวดนิโครมขนาด1ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท
ลวดนิโครมขนาด1.2ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท
ลวดนิโครมขนาด1.5ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท
ลวดนิโครมขนาด2ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท
ลวดนิโครมขนาด2.5ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท
ลวดนิโครมขนาด3ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท
ลวดนิโครมขนาด3.5ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท
ลวดนิโครมขนาด4ม.ม.ราคาเมตรละ120บาท


*** ถ้าลูกค้าต้องการซื้อ ลวดตัดโฟม ลวดความร้อน จำนวนมาก หรือเป็นกิโลโปรดติดต่อฝ่ายขาย **

ราคาลวดฮีตเตอร์ ลวดแบน ลวดความร้อน ลวดร้อน ลวดตัดโฟม ,ขายลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน

ลวดแบน ชนิดแบน2 x 0.2ม.ม. ราคาเมตรละ 65 บาท
ลวดแบน ชนิดแบน3 x 0.2ม.ม. ราคาเมตรละ 65 บาท
ลวดแบน ชนิดแบน4 x 0.2ม.ม. ราคาเมตรละ 65 บาท
ลวดแบน ชนิดแบน5 x 0.2ม.ม. ราคาเมตรละ 65 บาท
ลวดแบน ชนิดแบน10 x 0.2ม.ม. ราคาเมตรละ 100 บาท
ลวดแบน ชนิดแบน15 x 1ม.ม. ราคาเมตรละ 120 บาท
ลวดแบน ชนิดแบน15 x 2ม.ม. ราคาเมตรละ 120 บาท
ชนิดแบน 15 x 2.5ม.ม. ราคาเมตรละ 120 บาท

ชนิดแบน 20 x 2ม.ม. ราคาเมตรละ 120 บาท
ชนิดแบน 20 x 2.5ม.ม. ราคาเมตรละ 120 บาท

*** ถ้าลูกค้าต้องการซื้อ ลวดตัดโฟม ลวดความร้อน ลวดนิโครมจำนวนมาก หรือเป็นกิโลโปรดติดต่อฝ่ายขาย ** ขายเครื่องตัดโฟม ,ขายลวดตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,diyเครื่องตัดโฟม


4> ลวดตัดโฟม ฮีตเตอร์ขดลวด ลวดความร้อน สำเร็จรูป ฮีตเตอร์คอยล์ ลวดร้อน
ลูกค้าต้องแจ้ง ขนาด OD , Dia ของลวด , อุณหภูมิใช้งาน , จำนวน , ชนิดของลวด , แรงดันไฟฟ้า , ความต้านทาน , กำลังไฟฟ้า ,ลักษณะชนิดขั้วไฟฟ้า เพื่อกำหนดขนาด ลวดความร้อน ขดลวดความร้อน


การประยุกต์ ใช้งานลวดความร้อน ลวดตัดโฟม ขายเครื่องตัดโฟม ปากกาตัดโฟม diyเครื่องตัดโฟม

การประยุกต์ใช้งานคือ ลวดตัดโฟม การนำลวดความร้อน หรือลวดฮีตเตอร์ไปใช้ในงานด้านต่าง เป็นการนำไปขึ้นรูปเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ เช่น diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมซื้อที่ไหน,diyเครื่องตัดโฟม,ลวดตัดโฟมราคา


1.การนำไปตัดโฟม คือการนำลวดความร้อนไปตัดโฟม ที่มีความหนาตั้งแต่ 1มิลลิเมตรขึ้นไปจนถึงขนาดเป็นเมตร นำไปขึงแล้วป้อนแรงดันไฟฟ้าขนาดตำ่ๆ 12-50 โวลต์เป็นต้น อาจใช้ลวดขนาดประมาณ 0.55 ,1,1.5 มิลลิเมตรเป็นต้น

2.การนำไปทำเป็นขดสปริง คือการนำลวดความร้อนนำไปขดสปริงตามขนาดเตาหรือ ตามขนาดร่องเตาเพื่อนำไปทำเตาเผาขนาดต่างๆกัน เพื่อนำไปยืดหรือขดให้ได้ตามแบบ มีทั้งไฟขนาด 220 โวลต์และ 380โวลต์ กำลังไฟฟ้ามีตั้งแต่ 300 วัตต์ไปจนถึงมากกว่า 100 กิโลวัตต์

3.การนำไปดัดอะคริลิค คือการนำลวดความร้อนไปดัดแบบสปริง แล้วนำไปวางในร่อง นำแผ่นอะคริลิคมาวางด้านบนให้อ่อนตัวแล้วทำการพับขึ้นรูปแบบต่างๆ

4.การนำไปผลิตเป็นฮีตเตอร์ความร้อน คือการนำลวดความร้อนนำไปดัดแปลงขึ้นรูปให้เป็นฮีตเตอร์ แบบต่างๆเช่น ฮีตเตอร์อินฟราเรด ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์หลอดแก้ว ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์รัดท่อ ฮีตเตอร์ซิลิโคน ฮีตเตอร์เซรามิก ฮีตเตอร์ลมร้อน และฮีตเตอร์ความร้อนสูง แบบอื่นๆเป็นต้น

5.การนำไปใช้เป็นโหลดความต้านทาน คือการนำลวดฮีตเตอร์ไปดัดเป็นสปริงเพื่อนำไปต่อคร่อมกับแบตเตอร์รี่เพื่อให้แบตเตอร์รี่ทำการคายประจุไฟฟ้า เพื่อการรีชาร์จหรือซ่อมแซมแบตเตอร์รี่ต่อไป นิยมใช้ลวดขนาดใหญ่ตั้ง 3 มิลลิเมตรขึ้นไป

6.การนำไปใช้ในงานเครื่องซีล คือการนำเส้นลวดความร้อนไปขึงตึง ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นลวดแบน วางถุงพลาสติกพาดลงบนลวดความร้อนโดยมีผ้าเทปร่อนปิดด้านบน แล้วมีด้านมือจับกดซีลปิดปากถุง สำหรับถนอมอาหาร หรือการบรรจุเพื่อจำหน่าย

7.การนำไปใช้ในงานเครื่องใช้ไฟฟ้า คือการนำฮีตเตอร์ไปปรระกอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องทำนำ้ร้อน หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนในบ้าน ไดร์เป่าผม กานำ้ร้อน เตาอบขนมต่างๆ เป็นต้น

การนำไปประยุกต์ใช้งานของลวดความร้อนมีหลากหลายแบบ diyเครื่องตัดโฟม ผู้ใช้ต้องคำนึงถึง ขนาดเส้นลวดความร้อน แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานลวดแต่ละขนาด อุปกรณ์ประกอบเซรามิก ฉนวนความร้อน กำลังไฟฟ้า และการคำนวณเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย และถ้าไม่มีความชำนาญควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนลวดความร้อน ลวดตัดโฟม ขายเครื่องตัดโฟม ปากกาตัดโฟม
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ลวดความร้อน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ขนาดควรเท่ากับของเดิม เช่น ความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวด ชนิดของลวด การใช้งาน ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน ความโตของคอยล์สปริง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หรือลดปัญหาระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด

เครื่องตัดโฟมรุ่นต่างๆ


ลวดตัดโฟม ลวดตัดโฟม


สนใจติดต่อ สอบถาม ราคาสินค้า รายละเอียดสินค้า ลวดตัดโฟม diyเครื่องตัดโฟม (heater contact)
- แนน 0863343495
- แฟกซ์ : 020129393
- ไอดีไลน์ : @rjf1740m
Website : http://www.heaterable.com/
Website : http://www.heaterable.com/wire-heater.html
Website : ลวดนิโครม-Facebook

ขั้นตอนการสั่งสินค้า,ปากกาตัดโฟม
1.เลือกสินค้าที่ต้องการ ตรวจสอบรายละเอียดที่ต้องการใช้งาน
2.แอดไอดีไลน์ด้านบน หรือคิวอาร์โค๊ดด้านล่าง ชื่อ เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย
3.แคปรูปรายการสินค้าที่ต้องการส่งมาในไลน์
4.คอนเฟริมราคาและรายการสินค้าจากทางร้านอีกครั้งหนึ่ง
5.หลังจากร้านคอนเฟริมแล้ว ให้แจ้งชื่อที่อยู่มือถือ ทางไลน์ให้ชัดเจน
6.ทางร้านจะทำการทดสอบและตรวจสอบสินค้าอีกครั้งเพื่อส่งให้ลูกค้า
7.ถ้าลูกค้าคอนเฟริมพร้อมส่งชื่อที่อยู่มือถือเรียบร้อย ก่อนบ่ายโมงตรง สินค้าจะถึงลูกค้าวันถัดไป


ลวดตัดโฟม

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393